We hebben 17 gasten en geen leden online

Artikelen bekeken hits
693504

 

De Meesteressences - OMZETTEN

 

Zij helpen ons ware Zijn in praktijk te brengen. Daar de opgestegen meesters zelf op aarde geleefd hebben, begrijpen ze onze moeilijkheden en struikelblokken. Uitgebreide informatie over de eigenschappen van de Opgestegen Meesters en de Meesteressences zijn te vinden in de boeken 'LichtWesen Meesteressences' en 'Hulp uit de Hogere Geestelijke Wereld' (zie rubriek boeken). Beide boeken zijn door Petra Schneider en Gerhard Pieroth geschreven. In het boek 'LichtWesen Meesteressences' vind je meer informatie over het gebruik en een stap voor stap uitleg voor energieoverdracht met de LichtWesen essences.

1 • MAHA CHOHAN - Innerlijke wijsheid


in je eigen centrum blijven | je eigen grenzen stellen | medeleven, zonder je te verliezen in de situatie en de gevoelens van andere mensen | standpunten verlaten en vanuit een hoger perspectief bekijken


2 • LAO TSE - Innerlijke rust


kalm blijven | innerlijke rust en vrede vinden | 'het is zoals het is' | je niet over het gebeurde, verleden, andere mensen opwinden, maar accepteren wat er gebeurd is en herkennen wat men nu wil | in het moment zijn, meditatie | oordelen en waarderingen herkennen | vanuit innerlijke rust en helderheid handelen3 • EL MORYA - Vertrouwen


vertrouwen in jezelf, op je eigen kracht, sterke zijde en talenten | vertrouwen op hulp van buitenaf | rostsvast vertrouwen en oervertrouwen | zich van angsten bevrijden4 • KWAN YIN - Overgave en medeleven


loslaten | zich op het leven en veranderingen verlaten | overmatige controle loslaten | ingehouden tranen en gevoelens weer laten stromen | emotionele heling | tolerantie en medeleven | de vrouwelijke kant ontwikkelen5 • CRHISTUS - Oprechtheid


de eigen waarheid (h)erkennen en leven | onvoorwaardelijk liefhebben | zelfbewustwording | eigen autoriteit ontwikkelen | leiderschap ontwikkelen en voor het welzijn van een ieder inzetten | vader - thema's helen6 • DJWAL KHUL - Zelfbewustzijn


zelfvertrouwen | rustig, zelfbewust optreden | herkennen dat men zijn leven zelf in de hand heeft | doorzettings vermogen | vertrouwen/optimisme | eigenwaarde | macht in liefde leven | versterkt de aura7 • SANAT KUMARA - Uitersten verbinden


graag op aarde leven | je mogelijkheden, je potentieel op aarde verwezenlijken | uitersten verbinden | toegang tot het hoger bewustzijn | zich met de kracht van de aarde verbinden8 • ANGELICA - Transformatie


de wonden uit het verleden helen | de ervaringen uit het verleden gebruiken | transformatie | leren9 • ORION - Visioenen


visioenen voor de eigen levensweg | intuïtie | verbinding met het hogere Zelf | duidelijk inzicht10 • KAMAKURA - Daadkracht


doelgericht handelen | (uitgestelde) projecten afmaken | onderscheid maken tussen wat wel en niet belangrijk is | visioenen omzetten | vreugde beleven in het doen (handelen) | vanuit het 'niet-handelen' handelen, vanuit een toestand van innerlijke rust11 • KUTHUMI - Werkelijkheidszin


je prettig voelen in je lichaam | realiteitszin | geduld | aarden | helderheid | waarnemen van fijnstoffelijke energieën12 • LADY NADA - Levensgenot


je geaccepteerd voelen | jezelf accepteren met je lichte- en schaduwzijden | het aanvaarden van je lichaam | ten volle van het leven genieten13 • SERAPHIS BEY - Levenskracht


levenswil en levenskracht | de lichamelijke kracht accepteren | de aardse kracht accepteren | de dierlijke kant accepteren | reiniging | het bewuste in de materie brengen14 • VICTORY - Moed voor de volgende stap


op de drempel van een volgend levenshoofdstuk | ervaringen, inzichten en nieuwe trillingsfrequenties integreren | doorbraak | energiebanen, chakra's en auralichaam harmoniseren15 • SAINT GERMAIN - Vrijheid


emotionele verstrikkingen herkennen en zich er van bevrijden | gedragspatronen en overtuigingen doorzien | karma opheffen | vrije keus hebben16 • HILARION - Je plek vinden


je ruimte vinden en je plaats innemen | je eigen grootte en uniek zijn aanvaarden | verbinding met het Hoger Bewustzijn | inzicht in het Hoger Plan | diepe meditatie17 • PALLAS ATHENE - Vreugde en volheid


logica en intuïtie verbinden | creatieve uitdrukking van het Zelf | het uiten van gevoelens | heling van het innerlijk kind | zich voor de volheid van het leven openen18 • LADY PORTIA - Innerlijke balans


in evenwicht zijn | innerlijke rust | tevredenheid | besluiten kunnen nemen | de spanningen tussen uitersten verdragen19 • HELION - Charisma


zijn charisma leven | uitstraling | van jezelf houden | zijn zoals de Zon20 • AEOLUS - Scheppingskracht


de schepper in jezelf (her)kennen | samenhang tussen het innerlijke zijn en de buitenwereld | inzicht in jezelf | volkomen bewustzijn21 • MARIA - Geborgenheid


koesterende, moederlijke liefde | zich gekoesterd en geliefd voelen | voor zijn behoeften zorgen | nemen en geven | leren 'nee' te zeggen | herkennen, dat alles met elkaar verbonden is

   
© 2021 - Het Pentagram